Følg

Hva dekker forsikringen fra If Skadeforsikring?

Nabobil.no samarbeider med If Skadeforsikring som tilbyr obligatorisk forsikringsdekning. Dekningen er If Skadeforsikrings kasko-forsikring med utvidelser som dekker utleiers økonomiske interesser i utleiesituasjonen. 

Skader som oppstår under leieforholdet vil ikke påvirke utleiers egen forsikring eller bonus. Vær derimot obs på at kilometer kjørt på nabobil inkluderes i kilometerne inkludert i din forsikringsavtale.

Forsikringen gjelder i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Sveits.

Kaskoforsikringen dekker:

  • ansvar
  • brann
  • tyveri
  • glass
  • redning
  • kasko
  • underslagsdekning*

Maksimal erstatning er 1 000 000,-. I tillegg får du dekket kostnader til leiebil så lenge bilen står på verksted. 

* Dekker bilens verdi inntil 1 000 000,- om leietaker ikke returnerer bilen etter endt leieforhold, og den anses som tapt.

 

Ekstra utstyr:

Forsikringsverdien for utstyr og sikkerhetsutrustning, når dette skades uten at kjøretøyet er påført totalskade, settes til hva det vil koste If Skadeforsikring å anskaffe ny tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting, på det tidspunkt skaden inntraff.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.