Følg

Hva med skader på felg, dekk eller andre lignende småskader?

Felg og dekk

Leietaker er ansvarlig for skader som oppstår under leieforholdet, herunder skader på felger og dekk. 

Forsikringen omfatter ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul med samme type felg i samme antall og dimensjon som motorvognen ble levert med som ny.

Særlig om punkteringer

Ved punkteringer er leietaker økonomisk ansvarlig for det punkterte dekket.

For å unngå problemer med hjulakselen så er det ofte at 2 dekk må byttes, slik at dekkene på samme akselen har lik mønsterdybde. I det tilfelle er leietaker fullt ut ansvarlig for det punkterte dekket. Det økonomiske ansvaret for det andre dekket beregnes i tråd med vår forsikringsavtale punkt 6.2 (https://nabobil.no/if/nabobil/forsikringsvilkaar.pdf).

Der spesifiseres det at verdien til dekket minker med 25% hvert påbegynt år inntil 100%. Det innebærer at dekket mister sin verdi etter 4 år.

Leietaker vil kun være økonomisk ansvarlig for verdien av dekket. Dette beregnes etter prisen for å kjøpe et nytt dekk og modellen i vår forsikringsavtale.

For eksempel vil verdien til et dekk kjøpt i 2015 se slik ut:
2015: 100% av prisen
2016: 75% av prisen
2017: 50% av prisen
2018: 25 % av prisen 
2019: 0% av prisen

Om leietaker punkterer og må bytte 2 dekk som er 2 år gamle vil de måtte betale hele kostnaden for et dekk og 50% av det andre dekket. Eier av bil vil da måtte betale de resterende 50%.

Utstyr og sikkerhetsutrustning

Forsikringsverdien for utstyr og sikkerhetsutrustning, når dette skades uten at kjøretøyet er påført totalskade, settes til hva det vil koste If Skadeforsikring å anskaffe ny tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting, på det tidspunkt skaden inntraff.

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.