Følg

Akseptere eller avslå forespørsler

Hvis en leietaker ønsker å leie din bil vil vedkommende sende deg en forespørsel. Som utleier vil du få muligheten til å akseptere eller avslå denne forespørselen. Hvis du velger å akseptere forespørselen må leietakeren betale innen det har gått 24 timer eller innen leieforholdet starter om det er mindre enn 24 timer til. Om du ønsker å gi spesialpris må du huske å gjøre dette før du trykker på "Aksepter". For å gi spesialpris trykker du "Gi en spesialpris" og skriver deretter inn den nye prisen for leieforholdet.

Hvis leietakeren ikke legger inn en betaling utløper leieforholdet, og det betyr at det ikke blir opprettet et leieforhold. 

Det er ikke alltid det passer å leie ut bilen sin, og da kan du velge å avslå forespørselen. Ved å trykke "Avslå" vil du få opp alternativer på hvorfor du velger å avslå. Her kan du velge det alternativet som passer best, eller trykke "Annet" og gi en kort beskrivelse av hvorfor.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.